آموزش غني كردن كاه با اوره- اورجينال آموزش غني كردن كاه با اوره- اورجينال

ميخك زرد

آموزش غني كردن كاه با اوره- اورجينال

آموزش غني كردن كاه با اوره- اورجينال


قيمت: 14,500 تومان


امروزه  توليد محصولات كشاورزي و دامپروي متوسط با رشد جمعيت و نياز جامعه با توجه  به عوامل محدود كننده از اهميت خاصي برخوردار است و بدون به كار بستن اصول  علمي و فني در اين زمينه موفقيت چنداني كسب نخواهد شد.در شرايط فعلي  انديشيدن به افزايش تعداد دام براي افزايش محصولات پروتئيني به دور از عقل و  عمل است و تنها راه استفاده از منابع بالقوه در اين بخش مي


محصولات ديگر: :برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/6/21 ساعت: ۱۰ توسط:mikhakezrd :

آموزش غني كردن كاه با اوره- اورجينال

آموزش غني كردن كاه با اوره- اورجينال

قيمت: 14,500 تومان

امروزه
 توليد محصولات كشاورزي و دامپروي متوسط با رشد جمعيت و نياز جامعه با توجه
 به عوامل محدود كننده از اهميت خاصي برخوردار است و بدون به كار بستن اصول
 علمي و فني در اين زمينه موفقيت چنداني كسب نخواهد شد.در شرايط فعلي
انديشيدن به افزايش تعداد دام براي افزايش محصولات پروتئيني به دور از عقل و
 عمل است و تنها راه استفاده از منابع بالقوه در اين بخش مي
محصولات ديگر: :


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/6/9 ساعت: ۰۸ توسط:mikhakezrd :

آموزش غني كردن كاه با اوره- اورجينال

آموزش غني كردن كاه با اوره- اورجينال

قيمت: 14,500 تومان

امروزه
 توليد محصولات كشاورزي و دامپروي متوسط با رشد جمعيت و نياز جامعه با توجه
 به عوامل محدود كننده از اهميت خاصي برخوردار است و بدون به كار بستن اصول
 علمي و فني در اين زمينه موفقيت چنداني كسب نخواهد شد.در شرايط فعلي
انديشيدن به افزايش تعداد دام براي افزايش محصولات پروتئيني به دور از عقل و
 عمل است و تنها راه استفاده از منابع بالقوه در اين بخش مي
محصولات ديگر: :


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/5/22 ساعت: ۲۰ توسط:mikhakezrd :